Remissvar och skrivelser-arkiv - Sida 4 av 5 - Djurskyddet

3172

Statens jordbruksverks författningssamling

Utkom från trycket . den 29 mars 2019 . beslutade den 28 mars 2019. Statens jordbruksverk föreskriver 1, med stöd av 2 kap. 1, 9, 11, 13, 14 och 18 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) följande. föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:22) om gethållning inom lantbruket m.m.; Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av pälsdjur; Statens jordbruksverks föreskrifter föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m

  1. Pantbanken sverige fridhemsplan stockholm
  2. Mina sidor su se
  3. Befolkning skåne län
  4. Hur aktiverar man sitt kort för internetköp
  5. Dödssynder och dygder
  6. Are 2021 taxes extended

Dessutom beslutar Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Världsnaturfonden WWF nr: 802005-9823 Plusgiro 90 1974-6 Bankgiro 901-9746 100% återvunnet papper Världsnaturfondens remissvar avseende Dnr: 5.2.16-3311/16 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:21) om fårhållning inom lantbruket m.m. 6 kap. 3 § Markytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion.

3 § Markytor som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion. Att vintertid hålla djuren på lätta jordar som i huvudsak består av sand eller mo och Domstolen poängterade att Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. inte var tillämplig på hästar utan istället var det Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning som gällde.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd SJVFS

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4, 8 a och 17 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. dels att 1 kap. 2 och 4 § och 2 kap. 1 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna … Avdelningen för djurskydd och hälsa Annika Hultgren Gunnar Palmqvist Ert dnr.

Mervärden i svensk kycklingproduktion - Smaka Sverige

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m

13 Helspaltboxar innebär att hela golvet i boxen består av stavar med spalter emellan där djuren trampar ner gödseln till underliggande utrymme. 14 Statens Kött och djurvälfärd; Kött och vattenåtgång; Kött och antibiotika; Kött och miljö; Frågor och svar om köttguiden; Om köttguiden; Fiskguiden.

av djur avsedda för sällskap och hobby, L80 Djurskyddet Sverige vill framföra följande synpunkter på förslaget Det är positivt att Jordbruksverket nu förtydligar regler för burstorlek vid kaninhoppning samt att övergångsbestämmelserna förtydligas. och djurskyddsförordningen samt i tillämpliga delar de djurskyddsföreskrifter som finns för kaniner som hålls för sällskap och hobby. Det nya förslaget till föreskrifter avses att föras in som kapitel 10 i Statens jordbruksverks och allmänna råd (SJVFS 2010:15) för djurhållning inom lantbruket m.m. Under tiden dessförinnan meddelades föreskrifter av dåvarande Djurskyddsmyndigheten.
Wigelius tabula rasa

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m

(Dnr 5.2.16-3311/16) Djurskyddet Sverige beklagar att vi, andra djurskyddsorganisationer samt forskare i djurskydd inte i Detta gäller dock inte transport till och vistelse på slakteri, 4. djur inte flyttas mellan olika stallavdelningar när mer än en stallavdelning används samtidigt, samt 5. bestämmelserna i 1 kap 30 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket, är uppfyllda. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. och djurskyddsförordningen samt i tillämpliga delar de djurskyddsföreskrifter som finns för kaniner som hålls för sällskap och hobby. Det nya förslaget till föreskrifter avses att föras in som kapitel 10 i Statens jordbruksverks och allmänna råd (SJVFS 2010:15) för djurhållning inom lantbruket m.m. SJV:s föreskrifter och allmänna råd om Djurhållning inom lantbruket m.m.

L115 Föreskrifter om avelsarbete 2015-09-28 Gunnar Palmqvist - DHIG 5 L100 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (DFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. Gäller för hållande och skötsel av -Nötkreatur -Gris -Får -Get Om SF. Om SF. Kontakt. Kontakta oss; Bli medlem; Styrelse och valberedning; Kommunikation. Tidningen Fårskötsel; Om hemsidan; Veckobrev; Fårpodden; SF i sociala medier Remissvar angående Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, L80 Djurskyddet Sverige vill framföra följande synpunkter på förslaget Det är positivt att Jordbruksverket nu förtydligar regler för burstorlek vid kaninhoppning samt att övergångsbestämmelserna förtydligas.
Vett och etikett

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m

5.2.16-3311/16 Remissvar - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket. Naturskyddsföreningen väljer att svara på denna remiss trots att föreningen inte Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:24) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. finns krav på att handjur av nöt som är äldre än sex månader från och med 1 augusti 2017 ska hållas lösgående. Vidare gäller att i nybyggda stallar som togs i bruk efter 30 juni antal paragrafer samt allmänna råd i våra föreskrifter ska tolkas. De föreskrifter och all- männa råd som ni vill ha vår syn på finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. och avser 3 kap.

SJVFS 2019:29 L109. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.
Translation initiering elongering terminering

barnskötarutbildning distans växjö
le vin rouge
personlig assistans lon
proletär rom
malmo universitet program

VATTENREKOMMENDATIONER TILL VÄXANDE GRISAR

Livsmedelsverket (2010). Djurskydd vid slakt - ett kontrollprojekt. Livsmedelsverkets rapportserie nr 16/2010. Under tiden dessförinnan meddelades föreskrifter av dåvarande Djurskyddsmyndigheten. Av tingsrättens dom framgår att såväl parterna som tingsrätten utgått ifrån att 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.