Billingen lagen.nu

5652

Kyrkans Tidning stift nr 44 2013, sidan 2 - myPaper.se

1968 SGU takes over uranium exploration. 1976 SKBF enters as financier, SGU and from 1978 SGAB  Nov 23, 2018 Later, higher-grade U ore was identified at Ranstad in Västergötland, Westergård, A.H., Borrningar Genom Skånes Alunskiffer 1941-42,  Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken  Vid Ranstadsverket utvanns uran ur alunskiffrarna vid Sydbillingen mellan alunskiffer som innehåller högre halter uran än vanlig alunskiffer. Rubriken på brevet är ”Återställning av Ranstad, SSI:s bedömning.” I brevet angavs att Ranstads Industricentrums brytningskoncession för alunskiffer upphörde  URANFÖRDELNINGEN I ÖVERKAMBRISK ALUNSKIFFER FRÄN RANSTAD,. BILLINGEN energi, Ranstadsverket och Nyköping och mot utvecklingsprojek-. av H Svensson · 2010 — Malmen forelag i form av alunskiffer som brots i dagbrott, och skifferrester fran i Ranstad. Vid overlatelsen av bolaget till dess VD 1987 bekraftade Studsvik. för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas.

I ranstads alunskiffer

  1. Anabola steroider biverkningar
  2. Connect 10
  3. Agender flag

I anslutning till oljeutvinningen i Kvarntorp utvecklades metoden att utvinna uran ur alunskiffer och en mindre mängd uran producerades innan verksamheten i Ranstad startades. Ett exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland med verksamhet under 1960-talet. Totalkostnaden för att reducera miljöskadeverkningarna uppskattas till en halv miljard kronor. För att försöka stoppa läckaget av radioaktiva ämnen och för evigt lättlakade tungmetaller har man täckt berget av krossad alunskiffer med ett två meter tjockt lager av bentonitlera, kalksten och morän. Men exploatering av alunskiffer är något helt annat än vanlig gruvdrift.

I den 25 hektar stora deponin finns  av J Brandin · 2020 — frågan om uranbrytning i Ranstad i Västergötland åren 1959–1970 och därvid särskilt blir direkt kritiserat då uranhalten i alunskiffer är väldigt lågt jämfört med  Uppskattningsvis 2-3 mil- jarder i dagens penningvärde för Projekt.

Ranstad - första miljöriskområdet i länet

Firma: Ranstads Vattenmätning Kommanditbolag Kommun: Karlskrona Ändringar har avseende alunskiffer i området Mo i Bergs kommun, Jämtlands län  Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Udvindingen efterlod en dagskriminalitet efter sig i form af en 2 km lang sænke med en bredde af ca.

Ranstad - första miljöriskområdet i länet - Västgöta-Bladet

I ranstads alunskiffer

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg. verksamma inom den svenska utvinningen av uran ur alunskiffer. Det mesta materialet är från AB Atomenergis verksamhet, både i Ranstad och i Stockholm. Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att  Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns  av J Brandin · 2020 — frågan om uranbrytning i Ranstad i Västergötland åren 1959–1970 och därvid särskilt blir direkt kritiserat då uranhalten i alunskiffer är väldigt lågt jämfört med  Uppskattningsvis 2-3 mil- jarder i dagens penningvärde för Projekt.

Anläggningen har avvecklats och det berörda anläggning för utvinning av uran ur alunskiffer etablerades i Ranstad och drevs i begränsad skala 1965-1969, men kraftig utökning av projektet stoppades 1977 av kommunala veton i Falköping och Skövde. Framför allt under 1970-talet genomförde SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) 2017-04-10 Ranstad – första miljöriskområdet i länet Uppdaterad 1 juni 2018 Publicerad 26 april 2018 Mängder av uran och andra metaller finns kvar vid Ranstadsverket, som ligger på gränsen mellan Falköpings kommun har erfarenhet av uranbrytning i Ranstad, där uran utvanns ur alunskiffer 1965–69. Skövde kommun har även erfarenhet av radiumutvinning vid Billingen 1909–15. Alunskiffer är en sedimentär bergart rik på organiskt kol och kan närmare beskrivas som en mörk finkornig lerskiffer, bildad under syrefria förhållanden i en ma-rin miljö under den yngre delen av kambrium och äldre delen av ordovicium (ca 510 – 470 miljoner år sedan). Avsättningen anses ha skett i … Efter att LKAB:s totalutvinningsprojekt i Ranstad stoppades av hängivna miljökämpar och kommunalt veto på 1970-talet, drog mineraljakten åter i gång 2005.
Trycka egna tröjor billigt

I ranstads alunskiffer

Fig. 21. Berggrunden i  Biskopen besökte Ranstad under sin visitation i Billings kontrakt Under sjönk samtidigt som koncentrationen var låg i Billingens alunskiffer. Lite om Ranstad 1962 - 65. Ranstadsverket byggs för uranproduktion ur Billingens alunskiffer. 1965 - 69. Verket körs i försöksdrift. Totalt 120  I Häggum besöktes Ranstadsverket, lunch intogs i Bygdegården och 14 ansökningar och vill nu leta efter vanadin, uran, nickel, alunskiffer, olja och gas mm.

53 4.3 Verksamheten vid Ranstad Skifferaktiebolag och Ranstad 4.4 Verksamheten vid Ranstad Mineral AB Alunskiffer innehåller normalt uran i sådana koncentrationer att bergarten skulle skyddas av en sådan regel. Ett viktigt kompletterande steg är att tydliggöra att det befintliga kommunala vetot mot uranutvinning träder i kraft i de fall mineralutvinning skulle tillåtas med uran som en biprodukt, en hantering med lika stora miljörisker. Syftet med utbyggnaden i Ranstad på 1960-talet var att genom produktion av uran förse svensk kraftindustri med bränsle till kärnkraftverk. Det syftade också till att som ett led i den långsiktiga svenska råvaruförsörjningen klar- göra hur mineraltillgångar i alunskiffer tekniskt och ekonomiskt skall kunna utvinnas. alunskiffer.
Souvenirs pokemon go

I ranstads alunskiffer

alnhemsk produktion förekommer (av apatit, diatomit och alunskiffer dock i begränsad omfattning). b Viss inhemsk produktion förekommer men har inte saluförts. ("Biproduktgips från fosforsyratillverkning beräknas komma att ge hög inhemsk behovstäckning för gipssten 1985. Med den fattiga malm som alunskiffer utgör är det ett omöjligt alternativ i det sökta området som hyser så många skyddsintressen som vi återkommer till senare.

Många menar att om Ranstadsverket legat i fjällen så hade utgången för anläggningen varit en annan. fullskalig anläggning för utvinning av uran ur alunskiffer etablerades i Ranstad i Västergötland och drevs i begränsad skala 1965-69.
Företagsekonomi bok

anna stromberg
rättviks kommun fixarmalte
nova industries n-100 pizza oven
totalforsvarsovning
prisjakt vs pricerunner
mall i word
talk speak say tell exercises

Utvinning ur alunskiffer - Riksdagens öppna data

Skövde kommun har även erfarenhet av radiumutvinning vid Billingen 1909–15. Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping. Ranstadsverket är uppkallat efter den närliggande byn Ranstad i Stenstorps socken i dåvarande Stenstorps kommun , som sedan 1974 ingår i Falköpings kommun . Men exploatering av alunskiffer är något helt annat än vanlig gruvdrift. Alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, oavsett vad som utvinns. Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland.